Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onama Kararını Kaldırdı

Judge holding gavel in courtroom

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ CMK. 308 İTİRAZI ÜZERİNE ONAMA KARARINI KALDIRDI.

Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi 05.07.2011 tarihinde Sanık S.Y.’nin Arda K.’ya karşı silahla tehdit suçu işlediğine kanaat getirerek TCK 106/2-a, maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi de 18.06.2015 tarihli kararıyla sanık S. Y. müdafiinin ileri sürdüğü temyiz nedenlerini yerinde görmediğinden bahisle mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama kararından 5 ay sonra 28/11/2015 tarihinde Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılarak hükmün sanık lehine bozulması talebi ile CMK. 308 uyarınca onama kararına itiraz etti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz gerekçelerini yerinde görerek CMK.’nın 308. maddesinin 3. fıkrası uyarınca İTİRAZIN KABULÜNE, daha önce verilen 18.06.2015 tarihli onama kararının KALDIRILMASINAAnkara 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen 05.07.2011 tarihli mahkumiyet hükmünün itiraz yazısına uygun olarak BOZULMASINA 21/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verdi.

Önemli Bilgi:

Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararına karşı “süre sınırı olmaksızın” Sanık lehine başvurulabilen olağanüstü bir kanun yolu mevcuttur. CMK 308 maddesi uyarınca Yargıtay C. Başsavcılığı Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen onama kararlarına itiraz ederek onama kararının kaldırılmasını, sanığın mahkumiyetine ilişkin hükmün temyizen bozulmasını ve neticesinde sanığın beraatine karar verilmesini veya daha az cezaya mahkum edilmesini sağlayabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazına rağmen Yargıtay ceza dairesi onama kararında direnirse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna göndermek zorundadır ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu uyuşmazlığı giderecek şekilde son kararı verir.

Yargıtay C. Savcılığı genellikle Sanık Müdafiinin talebi üzerine harekete geçerek CMK. 308. uyarınca inceleme yapmakta ve itirazda bulunup bulunmayacağına karar vermektedir. (CMK. 308 uyarınca itiraz yoluna başvurma konusunda Yargıtay C. Savcılığının herhangi bir başvuru olmaksızın, kendiliğinden ” de harekete geçebilme imkanı vardır. Ancak Yargıtay’daki yoğun iş yükü dikkate alınırsa onbinlerce dosya arasından dosyanıza ciddi vakit ayrılıp, mağduriyetinizin farkına varılıp itiraz sebeplerinin tespit edilerek kendiliğinden itiraz yoluna gittiğine uygulamada pek rastlanmamaktadırBu nedenle CMK 308’in ne olduğunu ve uygulamasını bilen (çoğu meslektaşın bu konudan bihaber olduğuna sıkça şahit olmaktayız), daha önce bu konuda başarı sağlamış bir ceza avukatının desteğinden yararlanarak aleyhinize verilen onama kararına karşı CMK 308 uyarınca itirazda bulunulması konusunda  Yargıtay C. Başsavcılığı’na müracaat edilmesi faydanıza olabilir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30