Yargıtay 14 Ceza Dairesi Onama Kararını Kaldırdı

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN DAHA ÖNCE VERDİĞİ ONAMA KARARINI CMK 308 İTİRAZI ÜZARİNE KALDIRDI.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi 25.12.2014 tarihinde Sanık E. D. hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan mahkûmiyetine karar verdi

Sanık müdafiinin kararı temyiz etmesi üzerine, Yargıtay 14. Ceza Dairesi 18.05.2015 tarihinde mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama kararından 6 ay sonra 18.11.2015 tarihinde Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılarak hükmün sanık lehine bozulması talebi ile 5271 Sayılı CMK. 308. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince onama kararına itiraz etti.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını yerinde görerek İTİRAZIN KABULÜNE, daha önce verilen 18.05.2015 tarihli onama kararının 6352 Sayılı Kanun’un 99. maddesiyle 5271 Sayılı CMK.’nın 308. maddesine eklenen 2. ve 3. fıkraları uyarınca KALDIRILMASINAKozan Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 25.12.2014 tarihli mahkumiyet hükmünün itiraz yazısına uygun olarak 19.01.2016 tarihinde oybirliğiyle BOZULMASINA karar verdi.

Özetle; Usule aykırı şekilde TCK 103/6 maddesinin uygulanması ve sanık hakkında TCK. 49/1 ve 103/6. maddelerine aykırı şekilde fazla ceza tayin edilmesi bozma gerekçeleri olarak kabul edildi.

Önemli Bilgi;

Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararına karşı “süre sınırı olmaksızın” Sanık lehine başvurulabilen olağanüstü bir kanun yolu mevcuttur. CMK 308 maddesi uyarınca Yargıtay C. Başsavcılığı Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen onama kararlarına itiraz ederek onama kararının kaldırılmasını, sanığın mahkumiyetine ilişkin hükmün temyizen bozulmasını ve neticesinde sanığın beraatine karar verilmesini veya daha az cezaya mahkum edilmesini sağlayabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazına rağmen Yargıtay ceza dairesi onama kararında direnirse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna göndermek zorundadır ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu uyuşmazlığı giderecek şekilde son kararı verir.

Yargıtay C. Savcılığı genellikle Sanık Müdafiinin talebi üzerine harekete geçerek CMK. 308. uyarınca inceleme yapmakta ve itirazda bulunup bulunmayacağına karar vermektedir. (CMK. 308 uyarınca itiraz yoluna başvurma konusunda Yargıtay C. Savcılığının herhangi bir başvuru olmaksızın, kendiliğinden” de harekete geçebilme imkanı vardır. Ancak Yargıtay’daki yoğun iş yükü dikkate alınırsa onbinlerce dosya arasından dosyanıza ciddi vakit ayrılıp, mağduriyetinizin farkına varılıp itiraz sebeplerinin tespit edilerek kendiliğinden itiraz yoluna gittiğine uygulamada pek rastlanmamaktadırBu nedenle CMK 308’in ne olduğunu ve uygulamasını bilen (çoğu meslektaşın bu konudan bihaber olduğuna sıkça şahit olmaktayız), daha önce bu konuda başarı sağlamış bir ceza avukatının desteğinden yararlanarak aleyhinize verilen onama kararına karşı CMK 308 uyarınca itirazda bulunulması konusunda  Yargıtay C. Başsavcılığı’na müracaat edilmesi faydanıza olabilir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30