Açık Cezaevi Ne Demektir? Avantajları Nelerdir?

cezaevi-670x300
5275 Sayılı kanuna göre açık cezaevi; hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmalarına ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır.

İlk kez suç işleyen ve iki yıl ve daha az hapis cezası ile hükümlü bulunanların (veya adli para cezaları iki yıl veya daha az süre ile hapse çevrilenlerin) cezası doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilebilir. (Daha fazla ceza ile hükümlü bulunanların açık cezaevine ayrılma koşulları hakkında bilgi için ilgili yönetmeliğe göz atınız.) Yargı çevresinde açık cezaevi bulunan ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı ile ilçe cumhuriyet başsavcılığı talep üzerine veya re’sen kurum koşullarını da dikkate alarak hükümlünün cezasının açık cezaevinde infazına karar verebilir. Kurum koşulları uygun değilse hükümlünün seçtiği üç açık cezaevinden hangisine gönderileceği Bakanlık tarafından belirlenir.

Teslim olarak hangi açık cezaevine gönderileceği başsavcılık veya bakanlıkça tespit edilen hükümlüye 10 gün süre verilerek belirtilen kuruma teslim olması hususunda ihtarat yapılır.

Açık Cezaevinde Hükümlüye Sağlanan Bazı İmkanlar;

Ücretli telefonlarla serbestçe görüşme yapabilirler. Görüşmeler dinleme ve kayıt altına almaya tabi değildir.

Örgün ve yaygın öğretimden yararlanabilirler. Örneğin üniversiteye devam edilebilir.

Hükümlünün çalışmasının karşılığında SGK primi ve cüz’i de olsa maaş ödenir.

Hükümlülerin aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile yılda en çok üç kez olmak üzere her defasında yol hariç üç güne kadar izin verilebilir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30