Af Çıkacak mı?

Ekran-Resmi-2015-05-11-11.07.13-600x300
Kader mahkumları hapis cezasından kurtulma imkanlarını sıklıkla sorgulamakta, çoğu kez başka bir yol kalmadığını düşünerek (oysa hapis cezası kesinleştikten sonra dahi başvurulabilecek çeşitli yasal yollar vardır. Bkz CMK 308-323) af konusuna her zaman ilgiyle yaklaşmaktadırlar. Tabi onlara bir an evvel kavuşmak isteyen yakınları da aynı şekilde böyle bir düzenlemeyi umutla beklemektedirler. Öncelikle af ne demektir onu açıklamaya çalışalım.
Af nedir?

Af; yasama organı tarafından, geçmişte işlenen belirli suçlara ilişkin kamu davasının açılmasını engelleyen, açılmış davayı düşüren veya kesinleşmiş bir mahkumiyetin tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmasını sağlayan veya infazını önleyen yasal bir düzenleme yapılmasıdır. Yürürlükteki ceza mevzuatımızda şikayete bağlı suçlar dışında mağdurun suçluyu affetme yetkisi yoktur ancak anayasaya göre orman suçları dışında kalan tüm suçlar hakkında af kanunları düzenlenebilir.

TCK 65 Genel af halinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Genel af, cezası kesinleşmiş hükümlüler yanında soruşturması devam eden şüpheliler ile dava süreci devam eden, hatta hakkında cezaya hükmedilmiş olup da dosyası temyizde bulunan vatandaşları da kapsar. Yani genel af halinde dava açılmışsa düşecek, dava açılmamışsa soruşturma sona erdirilecektir.

Genel af çıkar mı?

Bu konuda yetki ve takdir tamamen TBMM’nin tasarrufunda olmakla birlikte sadece şahsi düşüncemi gerekçesi ile birlikte açıklamaktayım.

Suç işleyen kişiler ve yakınlarına oranla çok daha büyük kesimi teşkil eden vatandaşların suç işleyenin etkin şekilde cezalandırıldığına inanmak, ceza sisteminde istikrarı görmek istemesi, af neticesinde topluma katılacak kişilerin işsizlik ve suç oranlarını artırma ihtimalinin olması gibi çekinceler taşıyarak hükümetin genel af kanunu çıkarmaya olumlu bakacağını düşünmüyorum.

Diğer yandan on yıldan fazla süredir iktidarda bulunan mevcut hükümetimiz yasal düzenlemeler ile bazı suçların cezalarını azaltarak, bazı suçları suç olmaktan çıkararak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, şartla salıverilme, cezanın ertelenmesi, kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi af benzeri ceza hukuku kurumlarına yer vererek toplumsal ihtiyaçları, beklentileri karşılamaya çalışmıştır.

Yakın zamanda (önümüzdeki 10 yıl içerisinde) genel af kanunu çıkarılmasını beklemediğimi fakat toplumsal ihtiyaçlara göre çıkarılacak yasal düzenlemelerle af benzeri yeni müesseselere yer verilebileceğini veya mevcut müesseselerin kapsam ve sınırlarının genişletilebileceğini düşünmekteyim.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30