Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar

photocenter
Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Suçlar; 
Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere,
1- Yağma
2- İrtikap
3- Resmi belgede sahtecilik
4- Nitelikli dolandırıcılık
5- Hileli iflas
6Devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
Düşmanla işbirliği yapmak
Devlete karşı savaşa tahrik
Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
Yabancı devlet aleyhine asker toplama
Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
Düşman devlete maddi ve mali yardım
Anayasayı İhlal
Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
Yasama organına karşı suç
Hükümete karşı suç
T.C. Hükümetine karşı silahlı isyan
Silahlı örgüt
Suç için anlaşma
Askeri Komutanlıkların Gasbı
Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
Savaş zamanında emirlere uymama
Savaş zamanında yükümlülüklere aykırılık
Savaşta yalan haber yayma
Devletin güvenliğine ilişkin belgelere yönelik suçlar
Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
Siyasal veya askeri casusluk
Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
Uluslararası casusluk
Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
Yasaklanan bilgileri temin
Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadı ile temini
Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadı ile açıklama
Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma
7-Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar
8-Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlar;
Örneğin Soykırım, Örgüt, Zimmet, Rüşvet, Kasten öldürme, İşkence, Nitelikli Yağma, Cinsel istismar, Cinsel saldırı, Radyasyon yayma, Zehirli Madde Katma, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti. Parada sahtecilik … gibi suçlar ile ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Eğer ağır ceza mahkemesinde yargılanıyorsanız veya ağır ceza mahkemesinin görevine girecek bir suç nedeniyle hakkınızda soruşturma başlatılmışsa acilen iyi bir ağır ceza avukatının desteğinden yararlanmanız yerinde olur. Ağır ceza mahkemesi kişinin hayatı ve geleceğini oldukça ciddi şekilde etkileyecek nitelikteki suçlara bakmakla görevlidir ve ağır ceza avukatı seçiminizde göstereceğiniz özen geleceğinizi şekillendirecektir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30