Meşru Müdafaa ve Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Diğer Sebepler

1200-x-1200-self-defense-670x300
Kişiler farklı koşullar altında vermiş oldukları tepkilerden sorumlu tutulmayabilirler.

Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerinde ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan sebepler açıkça sayılmıştır.

Bunlar;

* Kanunun Hükmü ve Amirin Emri,

* Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali,

* Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası,

* Sınırın Aşılması,

* Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit,

* Haksız Tahrik,

* Hata,

* Yaş Küçüklüğü,

* Akıl Hastalığı.

Yukarıda sayılan kavramların yorumu somut olayın oluş biçimine göre farklılık göstermekte olup davanızda bu unsurlardan birinin bulunup bulunmadığı hukuki bilgi ve deneyime sahip bir ceza avukatı tarafından tespit edilmeli ve konu ile ilgili deliller ışığında mahkemeye sunulmalıdır. Bu anlamda gerekli tespit ve araştırmalar yapılarak ceza sorumluluğun azaltılması ya da kaldırılması için gereken hukuki mücadele verilmelidir.

Meşru Savunma ile ilgili bir Yargıtay kararından örnek vermek gerekirse;

“…Öldürüleceği korkusuna kapılan sanığın, ateş ederek maktulü öldürdüğü, maktuldeki yaraların sağ ön kol ön orta kısımda, sol ayak 5. parmak iç kısımda, sağ el 1. parmak dorsalde, sol ayak 5. parmak ve sol 2. interkostal aralıkta bulunduğu, ölüme sol 2. interkostal aralıktan giren merminin neden olduğu, bıçakla saldırı sırasında sanığın da sağ elinden yaralandığı olayda; eylemin tümüyle meşru savunma koşullarında meydana geldiği ve aşırıya kaçılmadığı anlaşıldığı halde, 5237 sayılı Yasanın 25. maddesi uyarınca sanığın beraatine karar verilmesi yerine, tahrik karşısında kasten insan öldürme suçundan yazılı şekilde karar verilmesi, …Yasaya aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce hilafına (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sanığın bu suçtan (TAHLİYESİNE), başka suçtan tutuklu veya hükümlü olmadığı takdirde derhal tahliyesinin gerçekleştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılmasına, 04.02.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.(T.C. Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2008/5356 E. 2009/369 K. 04.02.2009 T.)

Yargıtay kararında da görüldüğü üzere kişi herhangi bir olgunun etkisi altındayken suç işlemiş olabilir veya fiilin sonuçlarının farkında olmayabilir. Bu gibi durumlarda dosya kapsamından da elde edilecek bilgiler doğrultusunda gerekli araştırmanın yapılması ve sonucun mahkemeye sunulması ya da mahkeme aracılığı ile etkisinde kalınan olgunun tespitinin talep edilmesi gerekmektedir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30