Cinsel Saldırıda Şikayetten/Davadan Vazgeçme

emniyet_amirine_tecavuz_gozaltisi13403615370_h894504

      Cinsel bir suç işlediğinden bahisle hakkında soruşturma başlatılan, dava açılan veya mahkumiyetine hükmedilen sanıkların ve doğal olarak yakınlarının aklına gelen ilk sorulardan biri; Acaba karşı tarafı (mağduru, mağdur ailesini) ikna etsek, şikayetlerinden vazgeçseler bu suçlamadan/davadan/hapis cezasından kurtulur muyuzsorusudur. Sorunun cevabı ise işlenen cinsel suçun türüne ve uygulanması gereken kanun maddesine göre değişmektedir;

A) TCK 102/1 Basit Cinsel Saldırıda Mağdurun Şikayetinden Vazgeçmesi;

      Basit cinsel saldırıCinsel tatmin amaçlı davranışlarla reşit (18 yaşını doldurmuş) bir kişinin rızası olmadığı halde vücuduna organ veya sair bir cisim sokulmaksızın vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. (Örneğin mağdura arkadan yaslanılması, göğüslerinin sıkılması, öpülmesi v.b. gibi cinsel ilişkiye varmayan davranışlardır.)

       Basit cinsel saldırı suçu şikayete tabidir. Şikâyet süresi, zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla, şikâyete hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği tarihten itibaren altı aydır. Bu süre hak düşürücüdür. Yani basit cinsel saldırı mağduru 6 ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma veya kovuşturma yapılamaz. Yine dava açılmış da olsa mağdurun hüküm kesinleşinceye kadar şikayetinden vazgeçmesi halinde sanık hakkındaki kovuşturma şartı olan şikayet ortadan kalkacağından kamu davası düşer. Şikayetten vazgeçme hükmün kesinleşmesine kadar mümkündür. Hüküm kesinleştikten sonra şikayetten vazgeçmenin ise hiç bir etkisi olmayacakhüküm infaz edilecektir.

      Yine TCK. 102/1-2.cümlede belirtilen sarkıntılık suretiyle (dokunma, elleme gibi anlık-çok kısa süreli temaslarla) işlenen basit cinsel saldırı suçu da şikayete tabidir.

B) TCK. 102/2 Nitelikli Cinsel Saldırıda Mağdurun Şikayetinden Vazgeçmesi:

      Nitelikli Cinsel Saldırı; Reşit (18 yaşını doldurmuş) mağdurun rızası olmadığı halde vücuduna (vajinal, oral, anal yoldan) organ (penis, parmak) veya sair cisim (cop, sopa, şişe vb.) sokulması suretiyle vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir.

     Nitelikli cinsel saldırı suçu şikayete tabi değildir; yani mağdur şikayetçi olmasa da suçu bir şekilde öğrenen C. Savcılığı re’sen (kendiliğinden) soruşturma açar ve yargılama sırasında mağdur şikayetinden vazgeçse dahi mahkeme davaya devam ederek hüküm verir, davanın düşmesi söz konusu olmaz.

      Not: Suç tarihinde resmi nikahı bulunan eşler arasında” gerçekleşen nitelikli cinsel saldırı suçunda soruşturma ve kovuşturmanın yapılması, mağdur eşin şikâyetine bağlı tutulmuştur

      Şikayete tabi olmayan suçlarda karşı tarafın şikayetten vazgeçmesi sizi yargılanmaktan ve hapis cezası almaktan kurtarmaz. Tabii vatandaşın bilgisizliğinden yararlanarak şikayetten vazgeçme karşılığında yüklü paralar isteyen kişiler de yok değildir. Burada şu hususa dikkat edelim; şikayete tabi olmayan cinsel suçlarda karşı taraf şikayetten vazgeçme dilekçesi veremez, şikayetinden vazgeçemez demiyoruz. Karşı tarafın şikayetten vazgeçmesi veya vazgeçme dilekçesi vermesi sizin istediğiniz sonucu doğurmayacak, davadan/hapis cezasından kurtulmanızı sağlamayacaktır” diyoruz.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30