Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık

14-aralik-2014-pazar-oniki-ilcede-elektrik-kesintisi-hbrfoto-2014-20141213080722

6352 Sayılı Yasanın 82. maddesi ile davanın dayanağını oluşturan elektrik enerjisi hakkında hırsızlık suçunu düzenleyen, 5237 sayılı TCK’nın 142. maddesinin 1 fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

TCK’nın karşılıksız yararlanma suçunu düzenleyen 163. maddesine; Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenleme içeren 3. fıkra eklenmiştir. Bu suç karşılıksız yararlanma başlığı altında düzenlenmiş olup, karşılıksız yararlanma; Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanmak, anlamına gelmektedir.

Burada sanığın kastı delillerin değerlendirilmesi doğru ve samimi bir savunma yapmak oldukça önemlidir.  Yani gerçekleştirmiş olduğunuz fiil bu suç nedeniyle ceza almanız için yeterli mi?  Kanun değişikliği sizi etkiliyor mu?  Tüm bu hususların araştırılması ve mümkün olduğu ölçüde bir ceza avukatından bilgi alınması oldukça önemlidir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30