Kanun Yararına Bozma Nedir?

Law-670x300
Kanun yararına bozma (CMK. 309-310); sulh ceza hakimliği, asliye ceza mahkemesi  veya ağır ceza mahkemesi tarafından verilip de temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen kararlarda hüküm verildiği zaman mevcut hukuka aykırılıkların giderilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başvurulabilen olağanüstü bir kanun yoludur. Bu yolla adli hataların önlenmesi ve hukuka aykırılıkların giderilerek ülkede hukuk standardı sağlanması amaçlanmaktadır. Örneğin ağır ceza mahkemesinde aleyhinize 5 yıl hapis cezasına hükmedildi ve hükmü temyiz etmediğiniz için hüküm kesinleşti. Hükümde hukuka aykırılıklar varsa hakkınızda verilen mahkumiyetin kaldırılması veya cezanızın hafifletilmesi için kanun yararına bozma yoluna başvurulmasını isteyebilirsiniz. (Not: Temyiz incelemesinden geçerek-ONANARAK kesinleşen Ceza Dairesi kararlarına karşı ise CMK 308 Yargıtay C. Başsavcılığı’nın İtirazı yoluna başvurulabilir.)

Diğer yandan hukuk sistemimizde bazı önemsiz suçlardan verilen mahkumiyetlerin miktar itibari ile kesin nitelikte olduğuna karar verilir; yani aleyhlerine temyiz yoluna gidilemez. Burada amaç Yargıtay ceza dairelerinin bu suçlardan verilen hükümleri inceleyerek emek ve zaman kaybetmesini engellemek, vakitlerini daha ciddi mahkumiyetlere harcamalarını sağlamaktır. İşte bu önemsiz görülerek kesin nitelikte verilen hükümlere karşı da kanun yararına bozma yoluna başvurulabilir.

Eğer herhangi bir sebeple temyiz edilmeksizin kesinleşen bir mahkumiyetiniz varsa mutlaka olağanüstü kanun yollarına hakim bir ceza avukatından destek almanız tavsiye olunur.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30