Kanun Yarına Bozma Sebepleri ve Süresi

Kamulaştırma-Hukuku1-670x300
Temyiz süresini kaçırdıysanız, aleyhinize verilen cezayı temyiz etmeyi unuttu iseniz ne yapmalısınız?

Kanun Yararına Bozma Sebepleri – Süresi – İnfaza Etkisi;

Sebepleri;

CMK 309’a göre kanun yararına bozma sebepleri sınırlanmamış olmakla birlikte, istemde hangi bozma sebeplerine dayanıldığının açıkça gösterilmesi zorunludur. Dairece yalnızca bozma isteminde ileri sürülen nedenlere bağlı olarak inceleme yapılır ve karar verilir.

Kanun yararına bozma yolu ile her türlü hukuka aykırılığın ileri sürülebilmesi mümkün değildir ve hukuka aykırılığın giderilmesini sağlayacak başka bir yol varsa kanun yararına bozmaya başvurulamaz. Maddi hukuka ve yargılama hukukuna ilişkin CİDDİ nitelikteki aykırılıkların giderilmesi için kanun yararına bozmaya başvurulabilir. Usule ilişkin aykırılık halleri ise ancak hükme etkili olması halinde kanun yararına bozma konusu yapılabilir. Yani temyize konu edilebilen tutanaklardaki isim imza eksiklikleri, kanıtların değerlendirilmesinde hataya düşme gibi pek çok itirazın kanun yararına bozmaya konu edilmesi mümkün değildir.

Süresi;

Kanun yararına bozma yolunda başvuru süresi-sınırlaması yoktur. Hakkınızda kesin nitelikte hüküm verildikten 3 yıl sonra da bu yola başvurulmasını isteyebilirsiniz.

İnceleme dosya üzerinden yapılır, duruşma açılmaz.

Bozma istemi üzerine Dairece verilen karara yerel mahkeme direnemez uymak zorundadır. (CMK 390/5)

Aleyhine kanun yararına bozma yoluna başvurulan hükmün infazının geri bırakılmasına veya durdurulmasına karar verilebilir. Yani firari durumda iseniz hakkınızdaki yakalama kararı kaldırılabilir veya bu hüküm nedeniyle cezaevinde iseniz başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilseniz tahliyenize karar verilebilir.

Eğer temyiz etmeyi unuttuğunuz, temyiz süresini kaçırdığınız bir ceza mahkemesi kararı nedeniyle hakkınızdaki mahkumiyet hükmü kesinleşti ise ÖZELLİKLE kanun yararına bozma konusuna hakim ve uygulama tecrübesi olan bir ceza avukatından destek almanız önemle tavsiye olunur.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30