Kefaletle Serbest Kalma

kahve-falında-tokmak-görmek
Kefaletle salıverme-serbest bırakma adli kontrol tedbirlerinden biridir. Buna göre kefaletle salıverme; Şüphelinin maddi durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve ödeme şekli  Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hakimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırması karşılığında serbest bırakılmasıdır. 

CMK 109./ f 1.; Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100’üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. Kefaletle salıverme de bu adli kontrol tedbirlerinden biridir.
Tutuklama ancak zorunlu hallerde başvurulması gereken en ağır ceza yargılaması önlemi olduğundan sanığın özgürlüğünden mahrum kalmaması için kefaletle salıverme kurumu işletilebilir.

Kefaletle salıverme bazı koşullara tabidir ;

a- Sanık, delilleri karartma şüphesi dışında başka bir nedenden dolayı tutuklanmış olmalıdır,

b- Teminat gösterilmelidir, (para, devlet esham ve tahvilleri veya muteber bir kimsenin mali kefaleti olabilir) ( m.11 )

c- Sanığın veya vekilinin talebi gerekir,

d- Türkiye’de oturmayan sanık için yargı çevresinde bulunması zorunlu olan bir vekil tayini gerekmektedir.
Kefaletle salıverme hakim için bir zorunluluk değildir, bu nedenle sanığın  uygulama tecrübesine sahip uzman bir ceza avukatından yardım alması yerinde olur.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30