Onama Kararı 1 Yıl Sonra CMK 308 İtirazı Üzerine Bozuldu

Forgery-In-California

BURSA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NİN ONANAN MAHKUMİYET KARARI ONAMADAN 1 YIL SONRA CMK 308. İTİRAZI ÜZERİNE BOZULDU.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi 10.09.2008 tarihli kararı ile Sanık A.. E..’in resmi belgede sahtecilik suçundan TCK. 204/1  uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve nitelikli dolandırıcılık suçundan 158/1-f uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 21.660 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kararın sanık avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay  15. Ceza Dairesince 03.05.2013 tarihinde Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin toplam 4 yıl 2 ay hapis içeren mahkumiyet kararının onanmasına karar verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ONAMA KARARINDAN 1 YIL SONRA 19.06.2014  tarih ve 210746 sayı ile; ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan dolayı mahkûmiyet kararı verilmiş olmasının yasaya aykırı olduğu görüşüyle CMK’nun 308. maddesi uyarınca sanık lehine itiraz kanun yoluna başvurmuştur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu  09.06.2015 tarihli kararı ile; 

Yargıtay C. Başsavcılığı itirazının kabulüne, Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 03.05.2013 tarihli onama kararının resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin olarak kaldırılmasına, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 10.09.2008 tarihli hükmünün resmi belgede sahtecilik suçu yönünden eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması isabetsizliğinden bozulmasına, sanığın resmi belgede sahtecilik suçundan verilen cezasının infazının durdurulmasına, başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde derhal salıverilmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

Önemli Bilgi;

Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararına karşı “süre sınırı olmaksızın” Sanık lehine başvurulabilen olağanüstü bir kanun yolu mevcuttur. CMK 308 maddesi uyarınca Yargıtay C. Başsavcılığı Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen onama kararlarına itiraz ederek onama kararının kaldırılmasını, sanığın mahkumiyetine ilişkin hükmün temyizen bozulmasını ve neticesinde sanığın beraatine karar verilmesini veya daha az cezaya mahkum edilmesini sağlayabilir.

Yargıtay C. Savcılığı genellikle Sanık Müdafiinin talebi üzerine harekete geçerek CMK. 308. uyarınca inceleme yapmakta ve itirazda bulunup bulunmayacağına karar vermektedir. (CMK. 308 uyarınca itiraz yoluna başvurma konusunda Yargıtay C. Savcılığının herhangi bir başvuru olmaksızın, kendiliğinden” de harekete geçebilme imkanı vardır. Ancak Yargıtay’daki yoğun iş yükü dikkate alınırsa onbinlerce dosya arasından dosyanıza ciddi vakit ayrılıp, mağduriyetinizin farkına varılıp itiraz sebeplerinin tespit edilerek kendiliğinden itiraz yoluna gittiğine uygulamada pek rastlanmamaktadırBu nedenle CMK 308’in ne olduğunu ve uygulamasını bilen (çoğu meslektaşın bu konudan bihaber olduğuna sıkça şahit olmaktayız), daha önce bu konuda başarı sağlamış bir ceza avukatının desteğinden yararlanarak aleyhinize verilen onama kararına karşı CMK 308 uyarınca itirazda bulunulması konusunda  Yargıtay C. Başsavcılığı’na müracaat edilmesi faydanıza olabilir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30