Tehdit Ediliyorum, Ne Yapmalıyım?

Ekran-Resmi-2015-05-25-13.43.30-670x300
Tehdit aldınız, huzurunuz bozuldu, korkmaya başladınız? Ne yapmalısınız?

Yapacağınız son şey tehdite boyun eğmek, özsaygınızı kaybetmek olmalı.


Kimi ne sebeple ve ne zaman şikayet ettiğiniz resmi kayıtlara anında geçtiğinden başınıza gelebilecek en ufak bir olayda ilk ifadesi alınacak, gözlem altında tutulacak kişi sizi tehdit eden kişi olacaktır. Kendisi de durumun farkında olacağından artık rahat rahat sizi tehdit edemeyecektir, hatta olay Savcılığa, Mahkemeye intikal ettiğinde tehdit eden kişi neredeyse kuzu kesilecektir.

Bazı insanlar hukuki yoldan haklarını aramak ve çözüme ulaşmak yerine kaba kuvvete ve saldırgan tavırlara başvurmaktadırlar. Kimi zaman lafta kalan ve icrai harekete dönüşmeyen bu söylemler bazen de önemsenmedikleri için ağır sonuçlar doğurmaktadırlar. İnsan hayatı her şeyden değerli korunması gereken en önemli bütündür. Tehdit edildiği halde önemsemediği için kötü neticelerle karşılaşan birçok insan daha sonra büyük pişmanlıklar yaşamaktadırlar.

TCK m. 106/1 uyarınca “bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya  cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Suçun; Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlemesi durumunda ceza artırılır.

Tehdit suçunda mağdura bir kötülükte bulunulacağı beyan edilmekte; bu yolla da kişinin iç huzuru ortadan kaldırılmaktadır. Tehditten söz edilebilmesi için kötülüğün gerçekleştirileceğinin karşı tarafa bildirilmiş olması gerekir. Bunun için mağdurun mutlaka tehdit eden kişinin karşısında bulunmasına gerek yoktur. Tehdit herhangi bir araçla veya bir üçüncü kişi aracılığıyla da mağdura bildirilmiş olabilir.

Uygulamadan örnek verecek olursak sosyal paylaşım ağları aracılığyla da bu suç gerçekleştirebilmektedir. Facebook, msn, twitter adlı sosyal paylaşım siteleri, e-mail hesapları yada cep telefonları araç olarak kullanılmaktadır. Tehdit içerikli mesajları ve diğer kayıtları titizlikle muhafaza etmeniz, hatta mümkünse bir hafıza kartına ya da bilgisayarınıza yedeklemeniz oldukça önemlidir.

Kişilerin tehdit suçuyla karşı karşıya kaldıklarında vakit kaybetmeden harekete geçmeleri bizzat  ya da bir avukat aracılığı ile hukuki ve cezai süreci başlatmaları gerekmektedir.

Unutmayın tehditin sonu gelmez, tehdite boyun eğerseniz kendinize özsaygınızı da yitirirsiniz. Bir an önce resmi makamlara başvurmanızda ve mümkünse bir avukatın desteğinden yararlanmanızda fayda vardır.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30